Ann B Carroll | I am a Youth and Community Worker by trade, and my career spans 37 years across England and Wales from working in Community Development, Local Authorities Economic Development, to presently working as a consultant and Life Coach. I have worked alongside Private, Voluntary  Social Businesses for the major part of my working life, offering support and guidance to new starts, through to growth and working with large multi-million Social Businesses. I was key to working with the sector in Conwy for them to gain ‘Social Enterprise Place’.  I am a passionate and motivated person who loves to see individuals and organisations blossom. 

 

Ann B Carroll | Gweithiwr Ieuenctid a Chymunedol ydwyf wrth fy nghrefft, ac mae fy ngyrfa yn pontio 37 o flynyddoedd ar draws Cymru a Lloegr – o weithio ym maes Datblygu Cymunedol, Datblygu Economaidd Awdurdodau Lleol i weithio heddiw fel ymgynghorydd a hyfforddwr bywyd. Rwyf wedi gweithio ochr yn ochr â busnesau preifat, gwirfoddol a chymdeithasol y rhan fwyaf o’m bywyd gwaith, gan gynnig cefnogaeth ac arweiniad i fusnesau newydd a busnesau ac arnynt eisiau datblygu ymhellach, a gweithio gyda busnesau cymdeithasol mawr gwerth miliynau o bunnau. ,Roeddwn yn rhan allweddol o’r gwaith gyda’r sector yng Nghonwy i ennill statws 'Man Menter Gymdeithasol'. Rwyf yn berson brwdfrydig a llawn cymhelliant, ac wrth fy modd yn gweld unigolion a sefydliadau yn ffynnu.