Dave Roberts

Wales

Dave Roberts | I have a highly experienced practitioner, passionate about leadership who has worked at strategic/operational levels within the public/private sectors, at National and International levels.

A highly qualified professional educationist who is adept in translating underpinning knowledge into a practical sense, with extensive experience in accredited/bespoke training and development support

 

Dave Roberts | Rwy’n ymarferydd profiadol iawn sy’n angerddol am arweinyddiaeth ac sydd wedi gweithio ar lefel strategol/weithredol yn y sectorau cyhoeddus / preifat, ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Addysgydd hynod gymwys sy’n hen law ar drosi gwybodaeth sylfaenol i synnwyr ymarferol gyda phrofiad helaeth mewn cefnogaeth hyfforddi a datblygu achrededig / pwrpasol.