Gwyn Roberts

Wales

Gwyn Roberts

A chartered Town Planner and chartered Surveyor with 35 years’ experience of regeneration work Gwyn has been responsible for setting up and then managing Galeri Caernarfon Cyf (formerly known as Cwmni Tref Caernarfon) since its inception in April 1992.  By today Galeri Caernarfon Cyf has become one of the largest and most innovative Development Trusts in the UK with an asset base worth over £10m and employing the full time equivalent of 43 staff.

Gwyn has been personally responsible for the project management of over 30 building schemes and other projects undertaken by Galeri Caernarfon including the overall project management of the £7.5m Galeri Creative Enterprise Centre development which opened in 2005, the Galeri 2 project opened in September, 2018 and the £6m Cei Llechi project which is due to be completed in summer 2020. 

Former chair of the Development Trusts Association (Wales); an honorary member of the Royal Society of Architects and winner of the Orange Award for Bright Business, Gwyn was seconded to the Welsh Government on a part time basis between 2009 and 2013, as Head of the Mon a Menai Strategic Regeneration Programme.   

As a consultant Gwyn has been employed by clients such as the Welsh Government, the Development Trusts Association, the Wales Co-op, and more recently by Gwynedd Council where a successful bid was made under the Ideas, People, Places programme.

 

Gwyn Roberts, Prif Weithredwr, Galeri Caernarfon.

Yn Gynllunydd Tref siartredig a Syrfëwr siartredig gyda 35 mlynedd o brofiad o waith adfywio, mae Gwyn wedi bod yn gyfrifol am sefydlu ac yna rheoli Galeri Caernarfon Cyf (Cwmni Tref Caernarfon gynt) ers ei ddechreuad ym mis Ebrill 1992. Erbyn heddiw, mae Galeri Caernarfon Cyf wedi tyfu’n un o’r Ymddiriedolaethau Datblygu mwyaf o ran maint ac arloesedd yn y DU, gyda sylfaen asedau sy’n werth dros £10m ac sy’n cyflogi’r hyn sy’n cyfateb i 43 aelod o staff llawn amser.

Mae Gwyn yn bersonol wedi bod yn gyfrifol am reoli prosiect ar dros 30 o gynlluniau adeiladu a phrosiectau eraill dan adain Galeri Caernarfon, yn cynnwys uwchreoli prosiect £7.5m datblygu Canolfan Mentrau Creadigol Galeri a agorodd yn 2005, prosiect Galeri 2 a agorodd ym mis Medi 2018 a phrosiect £6m Cei Llechi, sydd i fod i’w chwblhau yn had 2020.

Yn gyn-gadeirydd Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru, aelod er anrhydedd o Gymdeithas Frenhinol y Penseiri ac enillydd Gwobr Orange am Fusnes Disglair, treuliodd Gwyn gyfnod ar secondiad rhan amser gyda Llywodraeth Cymru rhwng 2009 a 2013, fel Pennaeth Rhaglen Adfywio Strategol Môn a Menai.

Fel ymgynghorydd, mae Gwyn wedi cael ei gyflogi gan gleientiaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru, y Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu, Canolfan Cydweithredol Cymru, ac yn fwyaf diweddar, Cyngor Gwynedd, pan gyflwynwyd cais llwyddiannus dan raglen Creu Cymunedau Cyfoes.