Haydn Wyn Jones | Gweithiwr proffesiynol addysgiadol profiadol sydd â phrofiad helaeth fel gweithiwr cefnogi, rheolwr prosiect a hyfforddwr.

Rwy’n fedrus mewn rheoli prosiectau amrywiol o fewn menter gymdeithasol ac mae gennyf ddealltwriaeth hyfforddi ar lefel ieuenctid elitaidd.

 

Haydn Wyn Jones | A greatly experienced instructive professional with wide-ranging experience as a support worker, project manager, and coach.

I am proficient in project managing in various projects in a social enterprise, with knowledge in coaching at elite youth level.