Huw Davies

Wales

Huw Davies | Mae Huw yn Ddirprwy Brif Weithredwr Antur Waunfawr ac yn gweithio i’r corff ers 24 mlynedd. Wedi sefydlu adran ailgylchu’r Cwmni, mae Huw wedi bod ar flaen y gad gydag ailgylchu cymunedol yng Nghymru ac wedi gweld yr adran yn tyfu yn fusnes cynaliadwy sy’n cyflogi 30 o bobl gydag a heb anableddau. Yn ystod y cyfnod hwn mae Huw wedi gweithio’n agos gyda’r Brif Weithredwraig, Menna Jones ac mae’r corff wedi tyfu o fod yn elusen fechan i fenter gymdeithasol gynaliadwy gyda throsiant o £2M.

 

Huw Davies is Deputy Chief Executive of Antur Waunfawr, and has been employed by the organisation for 24 years. Having established the company’s recycling operations Huw has been at the forefront of community recycling in Wales and has developed the department into a sustainable entity employing over 30 individuals, with and without disabilities. During this period Huw has also worked closely with the Chief executive, Menna Jones and has seen the company develop from a small voluntary organisation to a viable social enterprise which has a turnover of £2M.