Mark Learmonth | A highly qualified educational professional with extensive experience as a practitioner, manager, leader and consultant.

I have wide-ranging expertise and experience in the design and delivery of accredited programmes in Further Education, Higher Education, professional and executive training, tailored solutions, peer learning and coaching of both young people and adults, across the public, private, third and social enterprise sectors.

 

Mark Learmonth | Gweithiwr addysgol proffesiynol hynod gymwys gyda phrofiad helaeth o weithio fel ymarferydd, rheolwr, arweinydd ac ymgynghorwr.

Mae gennyf ystod eang o arbenigedd a phrofiad o ddylunio a darparu rhaglenni achrededig mewn Addysg Bellach, Addysg Uwch, hyfforddiant proffesiynol a gweithrediaeth, datrysiadau wedi'u teilwra, dysgu cyfoedion a hyfforddi pobl ifanc ac oedolion, ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat, trydydd sector a mentrau cymdeithasol.