Noel Earley | I have more than 30 years experience in leadership and operational management roles with a focus on developing and maximising team capability.

My approach and expertise reflect my leadership experience in a variety of senior positions. In short, I have had to ‘walk the talk’. I am motivated by ‘wanting to help those who want to help others’ and I'm determined to offer solutions that are both practical and directly support the client’s culture and business objectives.

 

Noel Earley | Mae gennyf dros 30 mlynedd o brofiad mewn rolau arweinyddiaeth a rheoli gweithredol gyda ffocws ar ddatblygu a gwneud y mwyaf o alluogrwydd tîm.

Mae fy null gwaith a fy arbenigedd yn adlewyrchu fy mhrofiad o arweinyddiaeth mewn amrywiaeth o swyddi uwch. Yn y bôn rwy'n gweithredu’r hyn a ddywedaf. Rwy’n cael fy nghymell gan ‘fy nymuniad i helpu pobl sydd eisiau helpu eraill’ ac rwy’n benderfynol o gynnig datrysiadau ymarferol sy’n cefnogi diwylliant ac amcanion busnes y cleient yn uniongyrchol.