Noel Earley | Mae gennyf dros 30 mlynedd o brofiad mewn rolau arweinyddiaeth a rheoli gweithredol gyda ffocws ar ddatblygu a gwneud y mwyaf o alluogrwydd tîm.

Mae fy null gwaith a fy arbenigedd yn adlewyrchu fy mhrofiad o arweinyddiaeth mewn amrywiaeth o swyddi uwch. Yn y bôn rwy'n gweithredu’r hyn a ddywedaf. Rwy’n cael fy nghymell gan ‘fy nymuniad i helpu pobl sydd eisiau helpu eraill’ ac rwy’n benderfynol o gynnig datrysiadau ymarferol sy’n cefnogi diwylliant ac amcanion busnes y cleient yn uniongyrchol.

 

Noel Earley | I have more than 30 years experience in leadership and operational management roles with a focus on developing and maximising team capability.

My approach and expertise reflect my leadership experience in a variety of senior positions. In short, I have had to ‘walk the talk’. I am motivated by ‘wanting to help those who want to help others’ and is determined to offer solutions that are both practical and directly support the client’s culture and business objectives.