Rosie Sweetman is Director of Sweetmans and Partners, a B corporation that partners with clients to achieve their people and business development goals. They specialise in working with the financial, legal and professional services sector and purpose-led organisations.

B corporations are a global movement looking to redefine success in business. One of the ways Sweetmans deliver against their B corporation commitment is to facilitate Social Enterprise Academy workshops for social enterprises in Wales. 

Prior to setting up Sweetmans & Partners with her husband Chris, Rosie was Director of Business in the Community Cymru where she supported hundreds of businesses to embed values and purpose into their strategy and day to day operations. 

Rosie is a qualified and experienced executive coach and was awarded the highest accolade for leadership in The Times Top 100 charities to work for over two consecutive years, and won the IOD Wales Award for Director of Leadership in Corporate Responsibility 2016 and the CIPD Wales Awards for Best External consultancy in 2018 (silver) and 2019 (gold).

 

Rosie Sweetman, Cyfarwyddwr Sweetmans & Partners

Mae Rosie Sweetman yn Gyfarwyddwr ar Sweetmans & Partners, corfforaeth B sy’n partneru gyda chleientiaid i sicrhau eu hamcanion datblygiad pobl a busnes. Maen nhw’n arbenigo mewn gweithio gyda’r sector gwasanaethau ariannol, cyfreithiol a phroffesiynol a sefydliadau a arweinir gan ddiben.

Mae corfforaethau B yn fudiad byd-eang sy’n ceisio ailddiffinio llwyddiant mewn busnes. Un o’r ffyrdd y mae Sweetmans yn cyflawni yn erbyn eu hymrwymiad corfforaeth B yw hwyluso gweithdai Academi Mentrau Cymdeithasol ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Cyn sefydlu Sweetmans & Partners gyda’i gŵr Chris, roedd Rosie yn Gyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru lle cefnogodd gannoedd o fusnesau i ymgorffori gwerthoedd a diben yn eu strategaeth a’u gweithrediadau o ddydd i ddydd.

Mae Rosie yn hyfforddwr gweithredol cymwys a phrofiadol, ac enillodd y clod mwyaf am arweinyddiaeth yn rhestr y Times o 100 uchaf elusennau i weithio iddynt am dros ddwy flwyddyn yn olynol. Enillodd Wobr Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru am Gyfarwyddwr Arweinyddiaeth mewn Cyfrifoldeb Corfforaethol yn 2016 a Gwobrau Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad Cymru am yr Ymgynghoriaeth Allanol Orau yn 2018 (arian) a 2019 (aur).