Teresa Carnall | I have more than 20 years’ experience working with organisations and community groups to help them overcome marketing and business development challenges

A natural communicator with a creative and practical approach to problem solving, I always keep the end goal in mind. Either working one-to-one or with teams, I love to facilitate creative thinking to stubborn problems.

 

Teresa Carnall | Mae gen i dros ugain mlynedd o brofiad yn gweithio gyda sefydliadau a grwpiau cymunedol i’w cynorthwyo nhw i oresgyn heriau marchnata a datblygu busnes.

Rwyf yn gyfathrebwr naturiol gyda dull creadigol ac ymarferol i ddatrys problemau, gan gadw’r prif nod mewn cof. Gan weithio gyda thimau neu ar sail un-i-un, rwyf wrth fy modd yn hwyluso meddwl creadigol i ddatrys problemau ystyfnig.