Mentrau Cymdeithasol yn y Sector Gwirfoddol

Rhaglen undydd ymarferol a diddorol yw Mentrau Cymdeithasol i’r Sector Gwirfoddol sy’n dod â rheolwyr ac aelodau byrddau o’r sector gwirfoddol ynghyd o bob rhan o ogledd Cymru i drafod y materion hyn.

Location:

Bangor

Date(s):

Rhaglen yn y Gorffennol

Time:

10am - 4pm

Duration:

1 dydd

Gall mentrau cymdeithasol fod yn gyfle gwych i lawer o elusennau a sefydliadau’r sector gwirfoddol. Gellir eu defnyddio i godi arian dilyffethair neu i gynnig cyfleoedd newydd i’r rhai rydych yn eu gwasanaethu.   Gall prinder arian cynyddol awdurdodau lleol fod yn fygythiad i’n cleientiaid ac i’n sefydliadau ond gall hefyd fod yn gyfle i’r sector gwirfoddol ddarparu gwasanaethau newydd, gwell, mwy mirain.

Cewch gyfle i ddeall yn fanylach beth yn union yw mentrau cymdeithasol, i drafod enghreifftiau pan ydyn nhw’n gweithio’n dda a phan nad ydyn nhw’n gweithio o gwbl ac i ystyried ffyrdd ymarferol o sut y gallai eich sefydliad fanteisio ar fentrau cymdeithasol i daclo rhai o’i broblemau pennaf.

 

Ar y rhaglen hon fe fyddwch yn:

  • Dyfnhau eich dealltwriaeth o fentrau cymdeithasol
  • Trafod enghreifftiau go iawn o sut y mae sefydliadau’r sector gwirfoddol yn defnyddio mentrau cymdeithasol
  • Ystyried sut i greu diwylliant mwy entrepreneuraidd yn eich sefydliad
  • Deall sut i gydbwyso cyfle a risg
  • Dechrau amlinellu strategaeth i helpu eich awdurdod lleol wneud y gorau o fentrau cymdeithasol

 

Dysgwyr

Dyluniwyd y rhaglen hon ar gyfer rheolwyr ac aelodau byrddau elusennau a sefydliadau’r sector gwirfoddol sydd eisiau dysgu rhagor am fentrau cymdeithasol.
Bydd hefyd o ddiddordeb i staff sy’n gweithio gyda mentrau cymdeithasol fel rhan o’u swydd ac i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ystyried a allai mentrau cymdeithasol gael effaith gymdeithasol yn y gymuned.

 

Pris

Diolch i gefnogaeth hael y Rank Foundation, bydd pob person fydd ar y rhaglen hon yn cael ei sybsideiddio £150 y pen.