Mesur Effeithiau Cymdeithasol

Bydd y gweithdy undydd hwn yn rhoi trosolwg o’r ddwy brif fframwaith ar gyfer mesur effeithiau cymdeithasol a bydd yn eich galluogi i ddewis y dull sydd fwyaf addas ar gyfer eich sefydliad chi a’i waith.Byddwch yn gadael gydag amrywiaeth o offer a thechnegau ymarferol i’w defnyddio yn eich sefydliad.

Location:

Bangor

Date(s):

Rhaglen yn y Gorffennol

Time:

10am - 4.30pm

Duration:

1 dydd

Bob dydd, mae ein gweithredoedd a’n gweithgareddau’n creu ac yn dinistrio gwerth ac yn newid y byd o’n cwmpas.

Er bod y gwerth rydym yn ei greu’n mynd ymhell y tu hwnt i’r hyn y gellir ei gyfrif o ran arian, yn aml dyma’r unig ffordd a ddefnyddir i gyfleu atebolrwydd.Ar adeg pan mae yna lai o arian ac adnoddau ar gael, mae'n hanfodol fod eich sefydliad hefyd yn gallu profi ei fod yn ychwanegu gwerth cymdeithasol mewn cymdeithas.

 

AR Y RHAGLEN HON BYDDWCH YN

  • Archwilio’r cydsyniadau allweddol ar gyfer mesur effeithiau a’r buddion wrth brofi gwerth eich sefydliad a'i brosiectau.
  • Cymharu a chyferbynnu gwahanol fethodolegau, offer a thechnegau, gan gynnwys fframweithiau SSA a SROI (Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad)
  • Darganfod datblygiadau a methodolegau diweddar o fesur effaith cymdeithasol
  • Nodi proses sy’n gweddu orau gyda’ch sefydliad

 

TIWTORIAID

Mae gan Jay Lamb dros 28 o flynyddoedd o brofiad mewn lleoliadau addysgol, gan weithio i ddechrau fel hyfforddwr gweithgareddau’r awyr agored, wedyn fel Addysgwr Amgylcheddol, Addysgwr Cymunedol, Ymgynghorydd Mentrau Cymdeithasol a Thiwtor Cysylltiol gyda’r Academi. Yn entrepreneur cymdeithasol, cyd sefydlodd Jay ReUnion Canal Boats yn 2004.

Mae Mark Richardson yn entrepreneur ac ymgynghorydd cymdeithasol.Sefydlodd ei fenter cymdeithasol gyntaf yn 21 mlwydd oed i gyflogi pobl ddigartref.  Ers hynny mae wedi sefydlu nifer o fentrau cymdeithasol, wedi rhedeg cwrs MSc Menter Cymdeithasol Prifysgol Bangor a gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid i fesur eu heffeithiau cymdeithasol.

 

DYSGWR

Mae’r rhaglen hon yn agored i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau deall sut i fesur effeithiau eu sefydliad neu eu prosiect.

Mae’n addas i’r rhai sy’n gweithio mewn mentrau cymdeithasol, sefydliadau’r celfyddydau, elusennau neu awdurdodau lleol.