Measuring Social Impact

Take two days and learn how to measure your organisation’s social impact, planning for the future difference you want to make.

The programme will be split in two, exploring measuring social impact and then applying it to your own organisation.

Location:

Mochdre

Date(s):

3 & 10 June 2020

Time:

9.30am - 4.30pm

Duration:

2 days

Contact:

Jean Lee

Email:

wales@socialenterprise.academy

Telephone:

01492 588 980

Price:

*£160 + vat per person. *50% discount available to Social Enterprises and 3rd Sector organisations based in the county of Conwy

"I feel I can now start the process – I have a much better understanding of each step." Previous Learner

 

Who is it for?

This programme is designed for individuals and organisations looking to prove and improve the value of their work to clients, funders and key stakeholders.

 

What will you get out of the programme? 

  • Explore a range of techniques used to measure and communicate social impact

  • Learn how impact measurement can increase the difference you are making

  • Develop a clear, logical Theory of Change for your organisation

  • Identify the best approach and next steps for your organisation

  


 

"Rwy’n teimlo nawr y gallaf ddechrau’r broses - Mae gen i ddealltwriaeth well o bob cam”

 

Cymerwch dau ddiwrnod i ddysgu sut i fesur effaith gymdeithasol eich sefydliad a chynllunio pa wahaniaeth yr hoffech ei wneud yn y dyfodol.

 

Ar gyfer pwy?

Dyluniwyd y rhaglen hon ar gyfer unigolion a sefydliadau sy'n dymuno profi a gwella gwerth eu gwaith i gleientiaid, noddwyr a budd-ddeiliaid allweddol.

 

Pam dewis y rhaglen hon?

  • Archwilio ystod eang o dechnegau i fesur a chyfathrebu effaith gymdeithasol
  • Deall sut y gall fesur o effaith gynyddu’r gwahaniaeth rydych yn ei wneud
  • Datblygu Theori Newid glir a rhesymegol i’ch sefydliad
  • Nodi’r dull gweithredu gorau a’r camau nesaf i’ch sefydliad